HENRY REKILÄ OY:n / elahja.fi kaupallisen toiminnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

HENRY REKILÄ OY / elahja.fi ( jäljempänä: HR Oy )

Yhteystiedot:
PL 505, Levytie 1
67701 KOKKOLA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Anne Rekilä
PL 505
67701 KOKKOLA
puh. 068 242500
asiakaspalvelu(at)elahja.fi

2. Rekisteröidyt

HR Oy:n rekisterissä jo olevat ostaneet asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
- Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
- Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella . ( esim. kotisivujemme yhteystietolomakkeen palauttaneet, uutiskirjeen tilaajat, messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- olemassa olevien asiakassuhteiden vaatimat toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä muuttuvien asiakastietojen tarkistamiseksi
- palveluiden / tilausten toimitusten ja laskutuksen onnistumiseksi
- palveluistamme informointi sekä tuote- ja palvelun kehitys
- suoramarkkinointi potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilölle
- asiakaspalvelun anto niille, jotka eivät ole vielä / enää asiakkaita

Asiakasrekisteriä käsittelevät Henry Rekilä Oy:n tietojenkäsittelyn koulutuksen saaneet työntekijät.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot / yritysasiakkaan tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilön tiedot ja/tai yritysasiakkaan tiedot:

Henkilö- / yhteyshenkilön tiedot:

- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero

Yritysasiakkaan tiedot:
- vastaavat yhteystiedot
lisäksi alla olevat tiedot:
- Y-tunnus
- sähköisen laskutuksen tiedot
- www-osoite
- lisäksi historiatiedot ostetuista tuotteista / palveluista sekä yksityisasiakkaalta että yritysasiakkaalta


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Henry Rekilä Oy / Anne Rekilä PL 505, 67701 Kokkola tai sähköisesti: asiakaspalvelu(at)elahja.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakaspäiviltä, promotilaisuuksista, messuilta, nettisivujen kontaktilomakkeella, uutiskirjeen vastauspalautteista, some-kanavien kautta

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai uutiskirjeeseen vastaamalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin HR Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja mahdollisesti vain liiketoiminnan siirtyessä uudelle jatkajalle. Tällöin varmistamme, että jatkaja on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Voimme siirtää henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia ovat mm. tilitoimisto, taloushallinnon ohjelmiston ja tietojenkäsittelyn IT-tuki, joilla on pääsy tietojärjestelmiin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Viestintätoimisto St. Hurmos Oy - nettisivujen ylläpito & uutiskirjeen välittäjä

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, ellei jollekin kirjanpitolain, kauppalain tai lainsäädännön vuoksi säilytettävälle tiedoille ole määritetty jokin määräaika
- Myymämme tuotteen takuuajan päättymiseen saakka, mikäli asiakas on ko. tuotetta ostanut
- Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaaliset aineistot säilytetään vartioinnilla suojatuissa lukituissa tiloissa
B) Tietojärjestelmiin tallennetut henkilötiedot on tallennettu sähköisiin tietojärjestelmiin, joihin on oikeus
vain tietoja käsittelevillä henkilöillä. Tietojärjestelmät on suojattu säännöllisesti muutettavin käyttäjän
henkilökohtaisin salasanoin

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeiden käyttö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen verkkosivulla vierailun yhteydessä. Evästeet tunnistavat laitteesi verkkosivulla ja muistavat aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi. Useimmat verkkosivut käyttävät evästeitä.

Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Käyttäjää ei voida tunnistaa yksin evästeiden avulla. Emme kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita. Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa.

Miten Google käyttää evästeitä?


Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google Analyticsin eniten käyttämä eväste on __ga-eväste.

Google Analyticsia ja yllä kuvattuja mainostunnisteita voidaan sivustojen käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi käyttää myös osuvampien mainosten valintaan Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) ja muualla verkossa sekä mittaamaan vuorovaikutusta mainosten kanssa.

Lue lisätietoja Analyticsin evästeistä ja tietosuojasta. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fi